સમાચાર

 • Post time: Dec-14-2020

  Spiral wound gasket-CGIS, a spiral wound gasket with outer ring and inner ring. It consists of a “V-shaped” (or “W-shaped”) metal belt and a non-metallic belt, which overlap each other and are continuously wound. It is generally used to fix metal tape, and it can be ignite...વધુ વાંચો »

 • Post time: Dec-10-2020

  CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co.Ltd.one of my country’s early development of sealing products and tower packing manufacturers, is a designated manufacturer of seals and tower internals of the Ministry of Machinery, the Ministry of Electric Power, and China Petrochemical Equipment Corporation...વધુ વાંચો »

 • Post time: Dec-01-2020

  The FEP Encapsulated O-Ring is a seamless fluorinated ethylene propylene shell composed of a synthetic rubber inner ring and a layer of inner ring, which is similar to PTFE O-rings, and is used for those conventional synthetic rubber rings. The applicable field synthetic rubber inner ring that ne...વધુ વાંચો »

 • Post time: Nov-26-2020

  1. Chemical resistance and corrosion resistance: It is inert to most chemical solvents and can withstand strong acid and alkali corrosion. 2. Use on rough surface: It can fill the rust, bump, burr, and abrasion sealing surface to a certain extent, and play a good seal. 3. Suitable for parts that ...વધુ વાંચો »

 • Post time: Nov-26-2020

  This expanded PTFE tape  has various widths and thicknesses, is fast and easy to form, does not need to be pre-cut, and is suitable for various types of flange seals. It is convenient to install and replace. The seal is equipped with adhesive to make it easy and quick to install, even if it is sl...વધુ વાંચો »

 • Post time: Nov-10-2020

  On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, ...વધુ વાંચો »

 • The BRICS Business Forum 2020
  Post time: Oct-27-2020

  The BRICS Business Forum 2020 officially opened at 14:00 Russia time on October 20 (19:00 Beijing time on October 20). Affected by the epidemic, the forum was held online for the first time.The theme of the forum is “BRICS Business Partnership: A Shared Vision for Inclusive and Sustainable ...વધુ વાંચો »

 • પોસ્ટ સમય: મે-12-2017

  એક ગાસ્કેટ યાંત્રિક સીલ જે ​​બે કે તેથી વધુ સમાગમ સપાટી વચ્ચે જગ્યા ભરે, સામાન્ય અથવા જોડાયા પદાર્થો જ્યારે સંકોચન હેઠળ કે લિકેજ અટકાવવા છે. રબરનો પટો માટે "ઓછા સંપૂર્ણ" મશીન ભાગો જ્યાં તેઓ અનિયમિતતા ભરી શકો છો પર સમાગમ સપાટી પરવાનગી આપે છે. ગેસ ...વધુ વાંચો »

 • ઘટી યુએસ સંશોધનના, એશિયા સાઉદી કાપ પર તેલ અપ
  પોસ્ટ સમય: મે-11-2017

  FILE PHOTO: A worker at an oil field owned by Bashneft, Bashkortostan, Russia, in this January 28, 2015 file photo. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files By Christopher Johnson LONDON (Reuters) – Oil prices rose on Thursday, with global benchmark Brent crude trading comfortably above $50 a b...વધુ વાંચો »