అన్ని వర్గాలు

కంపెనీ ఈవెంట్స్

హోం>న్యూస్>కంపెనీ ఈవెంట్స్

పేదరిక నిర్మూలనను ప్రోత్సహించడానికి షెంగ్లీ విలేజ్ పార్టీకి సహాయం చేయండి

సమయం: 2020-11-11 హిట్స్: 3

On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, Chongqing, to help the Party branch of Shengli Village play a leading role in party building and promote poverty alleviation with all its strength.

3