Të gjitha kategoritë

Kompania Ngjarje

home>Lajme>Kompania Ngjarje

Jeta e shërbimit të unazës mbyllëse

Time: 2021-12-24 Klikime: 4

Ka shumë marrëdhënie që ndikojnë në vulën, të tilla si forca e pabarabartë dhe kompresimi i përhershëm. Sipas mënyrës së vendosjes së unazës vulosëse, vendosja e mënyrave të ndryshme si p.sh. brazda të sheshta konkave-konvekse janë 

të ndryshme, gjë që ka të ngjarë të shkaktojë forcë të pabarabartë dhe devijimin e qendrës së forcës.


Nëse njëra anë është e rëndë dhe tjetra është e lehtë, është deformimi i përhershëm i ngjeshjes i shkaktuar nga grumbullimi afatgjatë i forcës, që është më serioz. Kur unaza mbyllëse hiqet përsëri, ajo mund të jetë deformuar. Kur

duke instaluar unazën e vulosjes, është e nevojshme të kontrollohet ekuilibri dhe integrimi uniform i forcës.


Ka edhe shumë arsye: disa produkte silikoni kanë jetëgjatësi të ndryshme shërbimi sipas mjediseve dhe vetive të ndryshme të jashtme, presioneve të punës etj.; një tjetër është se sipas elasticitetit të ndryshëm të materialit, 

ka shumë arsye që mund të shkaktojnë vulosje. Jeta e rrethit bëhet më e vogël.