සියලු ප්රවර්ග

පීටීඑෆ්ඊ නූල් මුද්‍රා පටිය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>පීටීඑෆ්ඊ නූල් මුද්‍රා පටිය

PTFE Thread Seal Tape for Water Pipe, Color Yellow, 25.4mm Width, 0.1mm thickness


﹡Color yellow
﹡ 50 මි long, 1" wide, and 0.1mm   thick 
﹡Made of 100% pure PTFE fine podwer
﹡Easy to use


අප අමතන්න

විශේෂාංග

PTFE thread seal tape is 1" width, 0.1mm thickness and 50m length 

PTFE thread seal tape is FAD certificated

ජල පයිප්ප හෝ වායු සැපයුම් සවිකිරීම් වැනි වාතය සහ ජලය රහිත නල සම්බන්ධතා (ගෑස් නළ ඇතුළුව) සෑදීම සඳහා නූල් ඔතා තැබීමේදී සුදු පීටීඑෆ්ඊ සීලන්ට් පටිය සුදුසු ය.
පිරිවිතර
නැත. දේපල තාක්ෂණික දර්ශකය ප්රතිඵල
1 තාප ප්රතිරෝධය අංශක +370 අලිමංකඩ
2 සීතල ප්රතිරෝධය -190 ° C. අලිමංකඩ
3 පීඩන ප්‍රතිරෝධය (ජල පීඩනය) ඩී අලිමංකඩ
4 ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් ඩී අලිමංකඩ
5 දිගු වීම 25% අලිමංකඩ
6 PH පරාසය 0 ~ 14 සම්මත වේ


පරීක්ෂණයක්