എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

O- റിംഗ്

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>O- റിംഗ്

ഓയിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് പെറോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഓ റിംഗ്


Aflas based synthetic rubber, reinforced with carbon black and peroxide cured. Has good rapid gas decompression(FGD) resistant properties, which making it suitable for many high pressure gas applications. Temperature capability for this type compound is +5~+200℃.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സവിശേഷതകൾ

Aflas based synthetic rubber, reinforced with carbon black and peroxide cured. Has good rapid gas decompression(FGD) resistant properties, which making it suitable for many high pressure gas applications. Temperature capability for this type compound is +5~+200℃.

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ ഷീറ്റ്

പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂണിറ്റുകൾ സാധാരണ മൂല്യം
കാഠിന്യം IRHD 84
വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി MPa 22
ഇടവേളയിൽ ഇടവേള % 189
Modulus at50% elongation MPa 4
Modulus at100% elongation MPa 12
അന്വേഷണം