બધા શ્રેણીઓ

કંપની ઘટનાઓ

હોમ>સમાચાર>કંપની ઘટનાઓ

ગરીબી નાબૂદી માટે શેંગલી વિલેજ પાર્ટીને સહાય કરો

સમય: 2020-11-11 હિટ્સ: 3

On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, Chongqing, to help the Party branch of Shengli Village play a leading role in party building and promote poverty alleviation with all its strength.

3