Sve kategorije

kompanija Events

Početna>vijesti>kompanija Events

Vek trajanja zaptivnog prstena

Time: 2021-12-24 Pogodaka: 4

Postoje mnogi odnosi koji utiču na brtvu, kao što su neujednačena sila i trajna kompresija. Prema načinu ugradnje zaptivnog prstena vrši se ugradnja na različite načine kao što su ravni konkavno-konveksni žljebovi 

različita, što će vjerovatno uzrokovati neujednačenu silu i odstupanje centra sile.


Ako je jedna strana teška, a druga lagana, to je trajna deformacija kompresije uzrokovana dugotrajnim zaostatkom sile, što je ozbiljnije. Kada se zaptivni prsten ponovo ukloni, možda je deformisan. Kada

ugradnjom zaptivnog prstena potrebno je kontrolisati balans i ujednačenu integraciju sile.


Postoji i mnogo razloga: neki silikonski proizvodi imaju različit vijek trajanja u skladu s različitim vanjskim okruženjima i svojstvima, radnim pritiscima itd.; drugo je da prema različitoj otpornosti materijala, 

postoji mnogo razloga koji mogu uzrokovati zaptivanje. Život kruga postaje manji.